.

Loạt trường hợp không được cấp sổ đỏ, người dân cần nắm chắc trong tay

So với luật quy định hiện hành, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã thu gọn từ 7 xuống còn 5 trường hợp không được cấp sổ đỏ.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post