.

Kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ không phải thành lập doanh nghiệp

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) quy định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ thì không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhưng phải kê khai nộp thuế và thực hiện các quy định khác của dự thảo luật.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post