.

Khánh Hòa chốt thời điểm định số phận dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập

Khánh Hòa – Địa phương đồng ý gia hạn 12 tháng cho chủ đầu tư khắc phục việc chậm tiến độ đối với dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post