.

Hơn 1,5 tỷ USD đang rót vào tỉnh Hải Dương

Tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư diễn ra ngày 10/1/2024, Hải Dương đã công bố danh mục các dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2024 – 2030 và trao giấy chứng nhận đầu tư, bản ghi nhớ hợp tác cho 27 doanh nghiệp. Tổng giá trị các dự án ước tính lên tới 1,5 tỷ USD.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post