.

Giám đốc bị tạm hoãn xuất cảnh; cò đất sắp hết cửa bát nháo

Bất động sản tuần qua nổi bật với tin tức: 'Hô biến' gần 2ha đất nông nghiệp của chủ tịch xã thành trung tâm đào tạo lái xe; Tạm hoãn xuất cảnh với Giám đốc Công ty Sông Đà - Thăng Long; Những con đường có giá thuê đất 'đắt đỏ' nhất Đà Nẵng…

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post