.

Giải quyết thế nào khi người mua nhà không đủ khả năng thanh toán theo tiến độ?

Nếu chủ đầu tư thực hiện dự án đúng hợp đồng mà người mua nhà ở hình thành trong tương lai gặp khó khăn, không có khả năng thanh toán tiếp hợp đồng thì tốt nhất nên thỏa thuận với chủ đầu tư để tìm ra giải pháp tốt nhất, giảm thiệt hại.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post