.

Đề xuất sử dụng gần 58.000 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông hiện đại

Chính phủ vừa đề xuất Quốc hội sử dụng 63.725 tỷ đồng dự phòng chung bố trí cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công, trong đó có 57.735 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post