.

Đề xuất mới nhất về quy định về bồi thường đất không có giấy tờ

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bồi thường đối với đất hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở mà có vi phạm pháp luật về đất đai.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post