.

Doanh nghiệp bất động sản phải trả gần 12.400 tỷ đồng trái phiếu trong tháng cuối năm, nhóm Novaland dẫn đầu danh sách

Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết, trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 26.761 tỷ đồng. Trong đó, 46% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với hơn 12.372 tỷ đồng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post