.

Dân ‘rốn lụt’ tính bán nhà đi nơi khác ở, lãnh đạo Đà Nẵng nói gì?

Dân vùng “rốn lụt” Liên Chiểu, Đà Nẵng nêu thực tế nhiều người tính bán nhà tìm chỗ ở khác và kiến nghị thành phố có phương án xử lý, không để ngập lụt kéo dài.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post