.

Chung cư mini ở Hà Nội thay đổi thế nào sau vụ cháy thảm ở Khương Hạ?

4 tháng sau vụ cháy rúng động lòng người ở Khương Hạ, nhiều chung cư mini ở Hà Nội đã có sự thay đổi rõ rệt để đảm bảo hơn về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post