.

Chủ dự án tai tiếng Gem Sky World có nợ phải trả gần 14.000 tỷ đồng, lợi nhuận tăng hơn 70%

Trong 6 tháng đầu năm 2023, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An - công ty con của Tập đoàn Đất Xanh lãi sau thuế đạt 140,5 tỷ đồng, tăng 74% so với kỳ trước.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post