.

Bình Phước sắp đấu giá hơn 100 lô đất, khởi điểm chỉ trên 1 triệu đồng/m2

Sang tháng 11, 124 lô đất ở huyện Bù Đăng và Phú Riềng, tỉnh Bình Phước sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng. Giá khởi điểm thấp nhất hơn 297 triệu đồng/lô.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post