.

Đại biểu Quốc hội: “Dự thảo Luật Đất đai ứng xử với du lịch chưa thỏa đáng…Luật dài 226 trang nhưng chỉ có 2 từ dành cho ngành du lịch”

Tại buổi Thảo luận về dự án luật Đất đai sửa đổi chiều ngày 3/11, ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục cho rằng Luật Đất đai sửa đổi đổi ứng xử với du lịch chưa thỏa đáng. Cùng với đó, nhiều đại biểu Quốc hội cũng đề nghị bổ sung đất để phục vụ phát triển du lịch vào đối tượng được Nhà nước thu hồi nhằm phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post