.

Xây nhà trên đất nông nghiệp đã nộp tiền phạt có bị phá dỡ hay không?

Một trong những nguyên tắc khi sử dụng đất là sử dụng đúng mục đích. Nếu sử dụng sai mục đích sẽ bị xử lý vi phạm hành chính.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post