.

Xây nhà trên đất nông nghiệp có chuyển nhượng quyền sử dụng đất được không

Theo quy định Luật Đất đai năm 2013 thì đất nông nghiệp sẽ không có mục đích là để ở giống như đất thổ cư được. Người sử dụng đất không được xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post