.

Thanh Hóa thu hồi dự án quy mô 300ha của FLC

BQL Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN đã có kiến nghị, thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực pháp lý văn bản chấp thuận chủ trương, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng KCN Hoàng Long.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post