.

Sai phạm tại BV đa khoa vùng Tây Nguyên: Lý do cán bộ không bị thi hành kỷ luật

Quyết định kỷ luật do để sai phạm trong việc hỗ trợ, đền bù tại dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, gây thất thoát gần 4,7 tỷ đồng với lãnh đạo phường Tự An, Ban Giải phóng mặt bằng, Phòng TN-MT đã được ban hành nhưng hết thời hiệu thực thi.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post