.

Novaland bảo lãnh cho khoản vay 3.600 tỷ của công ty con phát triển dự án Aqua City

Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley được biết đến là chủ đầu tư dự án Aqua Waterfront City, thuộc tổng thể dự án Aqua City tại tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp này là công ty con của Novaland với tỷ lệ sở hữu 72,62%.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post