.

Nhà đầu tư 'quay xe' với dự án PPP vì lợi nhuận thấp và rủi ro cao

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết, bất cập tại các dự án PPP là do lợi nhuận thấp, nhiều rủi ro khiến nhà đầu tư không mặn mà. Chưa kể, phần vốn Nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng chưa thực sự hấp dẫn.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post