.

Kiểm tra trật tự xây dựng 9 dự án bất động sản ở Nha Trang

Khánh Hòa - Địa phương đã có kế hoạch kiểm tra trật tự xây dựng 9 dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Nha Trang.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post