.

Không có sổ đỏ có chuyển nhượng quyền sử dụng đất được không?

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post