.

Cuối năm: Doanh nghiệp bất động sản chi đậm hoa hồng để giữ chân người tài

Đón đầu tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường bất động sản trước chu kỳ mới, nhiều công ty, đại lý môi giới bất động sản liên tục đưa ra các chính sách hoa hồng hấp dẫn nhằm giữ chân nhân viên giỏi, thu hút thêm nhân sự mới.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post