.

Có thể chuyển đất 50 năm sang đất thổ cư để xây nhà ở không

Sau một khoảng thời gian sử dụng đất 50 năm, nhiều người có ý định thay đổi sử dụng đất được cấp, cụ thể là để ở. Dưới đây là quy định về chuyển mục đích sử dụng đất 50 năm sang đất thổ cư để xây nhà.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post