.

Chuyển Thanh tra Chính phủ vụ cho nợ tiền trúng đấu giá hàng trăm lô đất

Một số người trúng đấu giá hàng trăm lô đất, quá thời hạn không nộp tiền lại được UBND huyện cho gia hạn thay vì hủy kết quả trúng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post