.

Chủ tịch UBND TP HCM: Phải chỉ ra được giá trị mới khi điều chỉnh quy hoạch chung!

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh báo cáo về Điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 phải chỉ ra được điểm mới, giá trị mới của TP HCM.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post