.

Chiêu giảm giá nhà trong ngõ cả tỉ đồng để câu khách

Mỗi lần rao bán nhà ngõ trong phố, các môi giới thường “nổ” giảm giá từ 2 đến 3 tỉ đồng. Tuy nhiên khi liên hệ, khách hàng mới biết việc giảm cả tỉ đồng được chủ so sánh với giá thời điểm lên cao nhất.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post