.

Căn hộ ở thực, sắp bàn giao rộn ràng thời điểm cận Tết

Lượng giao dịch căn hộ có dấu hiệu “tăng nhiệt” vào thời điểm cận Tết nguyên đán ở một số dự án sắp bàn giao.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post