.

Bất ngờ đại đô thị có giá nhà phố thấp hơn chung cư ở phố Thủ Đức

Khu đô thị Đông Tăng Long hiện có giá nhà phố, biệt thự song lập từ 50 đến 70 triệu đồng/m2, rẻ hơn mức gần 80 triệu đồng của chung cư và hơn 100 triệu đồng của nhà phố tại thành phố Thủ Đức.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post