.

Bắc Giang đấu giá 191 lô đất, khởi điểm từ 2,5 triệu đồng/m2

Trong tháng 12, 191 lô đất tại các huyện Lục Ngạn, Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng. Giá khởi điểm cao nhất 11 triệu đồng/m2.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post