.

Đào ao thả cá trên đất trồng lúa có vi phạm pháp luật không

Để gia tăng giá trị kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ dân vừa kết hợp trồng lúa vừa đào ao thả cá. Không ít người dân thắc mắc, liệu đào ao thả cá trên đất trồng lúa có vi phạm pháp luật không.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post