.

Mua nhà "trên giấy" theo quy định mới, khách hàng được bảo vệ như thế nào?

(Dân trí) - Hàng loạt quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đã được quy định cụ thể trong Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi được Quốc hội thông qua.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post