.

Hải Dương sẽ có 10 sân golf

Theo quy hoạch vừa được phê duyệt, từ nay đến năm 2030, Hải Dương sẽ phát triển 10 sân golf ở các huyện, thành phố.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post