.

TS.Nguyễn Văn Đính: Là trung tâm của chuỗi phát triển Công nghiệp - Du lịch - Nông nghiệp miền Trung, bất động sản khu vực này sẽ bứt tốc

Theo TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng trong khi giá bất động sản đang ở ngưỡng hợp lý là lực đẩy giúp thị trường bất động sản Nghệ An bứt tốc trong chu kỳ mới thị trường bất động sản.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post