.

Ninh Bình sắp đấu giá gần 400 lô đất, khởi điểm từ 3,7 triệu đồng/m2

Trong tháng 10, 397 lô đất tại các huyện Kim Sơn, Nho Quan và TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ được đem ra đấu giá. Mức giá khởi điểm cao nhất 22,8 triệu đồng/m2.

Post a Comment

Previous Post Next Post