.

Một quận ở Hà Nội đất trúng đấu giá cao nhất gần 170 triệu đồng/m2

Lần thứ hai đấu giá thành công trong năm, quận Hà Đông (Hà Nội) đã thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia, đáng chú ý mức giá trúng cao nhất tới gần 170 triệu đồng/m2.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post