.

Một huyện của Hà Nội dự kiến đầu tư 1.923 tỉ đồng làm 93 dự án

UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, giai đoạn 2021-2025, huyện được TP Hà Nội dự kiến hoàn thành xây dựng 93 dự án thuộc các lĩnh vực giao thông, nước thải làng nghề, giáo dục, y tế, tu bổ, tôn tạo di tích với tổng kế hoạch vốn là 1.923 tỉ đồng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post