.

Hải Phòng phấn đấu xây dựng 33.500 căn nhà xã hội vào năm 2030

Thành ủy Hải Phòng vừa thông qua Nghị quyết về Phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đến năm 2030, trong đó, thành phố sẽ tập trung xây dựng 33.500 căn nhà xã hội.

Post a Comment

Previous Post Next Post