.

Giá nhà mới Trung Quốc giảm ba tháng liên tiếp, làn sóng lan rộng

Tháng vừa qua là tháng thứ ba liên tiếp giá nhà mới tại Trung Quốc giảm. Trong 70 thành phố có dữ liệu về giá nhà thì có đến 54 thành phố báo cáo giá nhà giảm.

Post a Comment

Previous Post Next Post