.

Gần 60.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường bất động sản giữa lúc khó khăn

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính riêng trong quý III năm nay, số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường là gần 60.000 doanh nghiệp, mức cao nhất trong giai đoạn quý III hàng năm từ trước đến nay.

Post a Comment

Previous Post Next Post