.

Bộ Công an: Cần nghiên cứu về quyền được cấp “sổ đỏ” của Trung tâm giao dịch bất động sản Nhà nước

Mới đây, Bộ Công an đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng nêu ý kiến cơ bản nhất trí với đề xuất thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản Nhà nước, nhưng cần làm rõ chủ thể chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý chuyên môn đối với từng lĩnh vực của các sở, ngành liên quan.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post