.

Đặt mục tiêu cao về nhà ở xã hội nhưng thực hiện không dễ

TPHCM - Qua những con số báo cáo về tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội cho thấy, kết quả phát triển nhà ở xã hội thời gian qua còn thấp. Nguyên nhân, còn nhiều bất cập, vướng mắc từ quỹ đất đến thủ tục và nguồn vốn.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post