. Phạt tới 500.000 đồng cho việc nuôi gia súc, gia cầm trong chung cư từ ngày 01/01/2022. | Nội Thất Văn Phòng HCM - Giải Pháp Tối Ưu Cho Không Gian Làm Việc Chuyên Nghiệp Phạt tới 500.000 đồng cho việc nuôi gia súc, gia cầm trong chung cư từ ngày 01/01/2022. - Nội Thất Văn Phòng HCM - Giải Pháp Tối Ưu Cho Không Gian Làm Việc Chuyên Nghiệp Back To Top