.

Sau 2-5 năm, cán bộ quản lý sổ đỏ phải thay đổi vị trí làm việc

Sau 2-5 năm làm việc, các cán bộ quản lý sổ đỏ được yêu cầu thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác. Điều này nhằm mục đích tăng cường sự đa dạng và nâng cao chất lượng công việc trong lĩnh vực quản lý sổ đỏ. Chuyển đổi vị trí công tác giúp cán bộ có cơ hội trải nghiệm và học hỏi từ các lĩnh vực mới, cùng thúc đẩy sự phát triển cá nhân và sự đổi mới trong hoạt động quản lý sổ đỏ.

Quy định này có trong Thông tư 21/2022/TT-BTNMT và có hiệu lực chính thức từ ngày hôm nay (6/2/2023).

Theo đó, Thông tư 21/2022/TT-BTNMT quy định, cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc sau từ đủ 02 - 05 năm phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác:

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

- Cấp giấy phép thăm dò, khảo sát, khai thác khoáng sản.

- Cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường về xả nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung phải xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, quản lý chất thải rắn theo quy định; thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

- Cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

- Xử lý hồ sơ giao, cho thuê, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Giao hạn mức đất; quản lý việc áp dụng bồi thường, xác định người sử dụng đất thuộc đối tượng bồi thường, được hỗ trợ; mức bồi thường, hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng.

- Xử lý vi phạm về môi trường.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định tại Điều 4 Thông tư này là từ đủ 2 năm đến 5 năm.

Thông tư 21/2022/TT-BTNMT sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ 6/2/2023.

Post a Comment

Previous Post Next Post