.

Trong tỉnh Khánh Hòa, việc kiểm tra lại việc chuyển nhượng quyền sở hữu đất (sổ đỏ) chưa được giao cho người dân đã được tổ chức.

Khánh Hòa đang tiến hành kiểm tra lại các "sổ đỏ" chưa được trao ngày cho người dân. Quy trình này nhằm đảm bảo tính chính xác và công bằng trong việc cấp đất và nhà ở. Điều này giúp đảm bảo quyền lợi của người dân và tạo được môi trường kinh doanh ổn định và phát triển bền vững.
Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa (tại ngã ba đường Trần Phú - Lê Lợi, TP Nha Trang) đang thực hiện tổng kiểm tra sổ đỏ đã cấp chưa trao hoặc dân chưa nhận, để giải quyết trao cho dân - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa (tại ngã ba đường Trần Phú - Lê Lợi, TP Nha Trang) đang thực hiện tổng kiểm tra sổ đỏ đã cấp chưa trao hoặc dân chưa nhận, để giải quyết trao cho dân - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Chiều 12-7, ông Hoàng Lê Lin - giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa - cho biết hiện nay các chi nhánh trực thuộc văn phòng tại tất cả các huyện, thị xã, TP của tỉnh đang thực hiện tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) đã cấp nhưng chưa trao hoặc dân chưa chịu nhận.

Theo yêu cầu của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại các địa bàn phải hoàn thành và báo cáo kết quả rà soát giấy chứng nhận còn tồn đọng tại các huyện, thị xã, TP trước ngày 20-7-2023.

Trong đó, phải thống kê đầy đủ, chi tiết về số sổ đỏ còn tồn đọng (bao gồm cả họ tên, địa chỉ người được cấp sổ, diện tích, vị trí thửa đất đã được cấp sổ đỏ) và các nguyên nhân chưa trao hoặc lý do người được cấp chưa nhận.

Theo ông Lin, khi có báo cáo kết quả rà soát của các chi nhánh, Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa sẽ kiểm tra lại. 

Sau đó, văn phòng sẽ công bố công khai toàn bộ sổ đỏ chưa được trao hoặc chưa trao được, bằng cách đề nghị niêm yết tại từng xã, phường và gởi giấy mời từng hộ dân đến các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương để nhận giấy chứng nhận đó.

Ngoài ra, Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa cũng sẽ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cùng cơ quan liên quan đăng lên trang thông tin điện tử của sở toàn bộ danh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã cấp nhưng chưa trao hoặc chưa nhận cùng nguyên nhân chưa trao hoặc chưa nhận.

Mục đích của việc công khai, minh bạch sổ đỏ kể trên là để người dân dễ dàng tra cứu, kiểm tra, theo dõi và cả giám sát đối với sổ đỏ đã cấp nhưng dân chưa nhận hoặc chưa được trao.

Đồng thời nhằm ngăn ngừa khả năng sử dụng sổ đỏ trái quy định, "không chính chủ" cho mục đích tiêu cực… 

Sau khi thực hiện tất cả các biện pháp theo quy trình quy định và hết thời hạn, nếu người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất vẫn không đến nhận hoặc không chịu nhận thì các chi nhánh và Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa sẽ thực hiện quản lý, xử lý đối với sổ đỏ tồn đọng theo các quy định pháp luật hiện hành.

Post a Comment

Previous Post Next Post