.

Giới thiệu chi tiết về tình hình đấu giá và đầu thầu 22 khu đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

Chi tiết, hiện trạng của 22 khu đất đấu giá và đầu thầu năm 2020 tại Bà Rịa - Vũng Tàu đề cập đến tình hình cụ thể về quá trình đấu giá và đầu thầu các khu đất trong năm nay. Mô tả giúp người đọc hiểu rõ về tình hình đấu giá đất đai và tiến trình triển khai dự án xây dựng tại khu vực này.

CafeLand - UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa thông qua danh mục dự án có sử dụng đất  kêu gọi đầu tư năm 2020 và giai đoạn 2021-2025. Trong đó, lĩnh vực du lịch, thương mại có 22 khu đất cụ thể gồm 3 khu đấu thầu và 19 khu đấu giá.

Vườn Thú Hoang dã và khu du lịch nghỉ dưỡng (Vườn thú Safari) có diện tích 627,6ha tại xã Bưng Riềng và xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc (Chưa thực hiện cắm mốc).

Mục tiêu và quy mô dự án: Khu du lịch phức hợp với các hoạt động tham quan đời sống động vật rừng hoang dã và các sản phẩm dịch vụ du lịch lưu trú nghỉ dưỡng, ăn uống; các dịch vụ giải trí trên biển: tắm biển, bơi, lặn, thể thao, giải trí trên biển...

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: 530,68ha đã đưa ra khỏi quy hoạch rừng phòng hộ theo QĐ 3798/QĐ-UBND ngày 28/12/2020

Chức năng, mục đích sử dụng đất: Đất thương mại - dịch vụ.

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định 3764/QĐ-UBND ngày 31/12/2019

Về quy hoạch xây dựng: QH sử dụng đất du lịch; Sở Du lịch đang tổ chức lập QH phân khu 1/2000

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu

Khu du lịch Lâm Viên Núi Dinh có diện tích 2.400ha Núi Dinh, thị xã Phú Mỹ và TP. Bà Rịa (Chưa thực hiện cắm mốc).

Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng khu nghỉ dưỡng tích hợp đầy đủ các sản phẩm du lịch cho nhiều đối tượng như: khu Đài tưởng niệm, Đường xe lửa tham quan Núi Dinh, khu resort nghỉ dưỡng, khu khách sạn, nhà hàng cao cấp 4 sao, 5 sao, Trung tâm hội nghị, tổ chức tiệc cưới...

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: 688ha đã đưa ra khỏi lâm phần theo QĐ 573/QĐ-UBND ngày 14/10/2008: quy hoạch sử dụng đất: đất rừng phòng hộ (NQ 117/NQ- CP ngày 6/9/2018).

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3762/QĐ-UBND và số 3760/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh.

Về quy hoạch xây dựng: chưa phê duyệt QH 1/2000

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu

Khu nghỉ dưỡng dịch vụ thương mại Cỏ May có diện tích 85ha tại Phường Phước Trung, TP.Bà Rịa.

Mục tiêu và quy mô dự án: khu du lịch nghỉ dưỡng, thương mại cao cấp cho chức năng chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng.

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3762/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh

Về quy hoạch xây dựng: chưa phê duyệt QH 1/2000

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu

Khu đất One Opera Complex có diện tích 4ha tại Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.

Mục tiêu và quy mô dự án: Tổ hợp đa chức năng và là khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm hội thảo, hội nghị quốc tế, TTTM, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí...

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý. Chức năng, mục đích sử dụng đất: thương mại dịch vụ.

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 31/12/2019

Về quy hoạch xây dựng: QH 1/500 đã phê duyệt số 3410/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND TP.VT; VB chủ trương đấu giá: 2671/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh; Dự kiến số tiền: 1.191 tỷ đồng.

Khu đất Cụm 5 có diện tích 2,76ha tại Phường 1, TP.Vũng Tàu.

Mục tiêu và quy mô dự án: Tổ hợp Chung cư, dịch vụ thương mại cao cấp. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý. Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất ở, đất thương mại dịch vụ

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 31/12/2019

Về quy hoạch xây dựng: QH sử dụng đất: TMDV + đất ở; QH 1/2000: QĐ 1726/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh; VB chủ trương đấu giá: 279/QĐ- UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh.

Khu du lịch Mũi Nghinh Phong có diện tích 21,7ha tại Phường 2, TP.Vũng Tàu.

Mục tiêu và quy mô dự án: Tổ hợp Du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ thương mại cao cấp. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý. Chức năng, mục đích sử dụng đất: thương mại dịch vụ

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 31/12/2019

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; QH 1/2000 Núi Lớn Núi Nhỏ số 3421/QĐ-UBND ngày 16/12/2019; VB chủ trương đấu giá: 645/CV-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh.

Khu đất tại phường Thắng Tam có diện tích 937,3m2 tại Phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu.

Mục tiêu và quy mô dự án: Đầu tư phát triển khu dịch vụ du lịch. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý.

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh.

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; QH 1/2000 khu Bãi Sau 1955/QĐ-UBND ngày 06/12/1993 của UBND tỉnh; VB chủ trương đấu giá: 8916/CV-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh.

Khu đất số 3 nhận chuyển giao từ Ngân hàng Công Thương, phía Đông đường 3/2 có diện tích 1,5ha tại Phường 10, TP.Vũng Tàu.

Mục tiêu và quy mô dự án: đất dịch vụ du lịch tổng hợp. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý.

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 131/12/20119 của UBND tỉnh.

Về quy hoạch xây dựng: QH sử dụng đất: TMDV; VB chủ trương đấu giá: QĐ số 3567/QĐ-UBND ngày 06/10/2005.

Khu đất 2,46HA (thu hồi từ dự án của công ty An Lộc Sơn) có diện tích 2,46ha tại Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

Mục tiêu và quy mô dự án: Dự án du lịch. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất ban quản lý rừng phòng hộ. Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất thương mại dịch vụ.

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3764/QĐ-UBND ngày 31/12/2019

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; QH 1/2000 KDL và dân cư ven biển Bến Cát HT số 787/QĐ- UBND ngày 21/4/2015; VB chủ trương đấu giá: QĐ số 2152/QĐ-UBND ngày 22/8/2019; Dự kiến số tiền: 35 tỷ đồng.

Khu đất có diện tích 16.6 tại xã Bưng Riềng có diện tích 18,95ha xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc.

Mục tiêu và quy mô dự án: Khu du lịch cao cấp. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất bãi bồi ven biển. Chức năng, mục đích sử dụng đất: Đang kêu gọi đầu tư du lịch thương mại - dịch vụ.

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; VB chủ trương đấu giá: QĐ số 12405/QĐ-UBND ngày 29/11/2019; Dự kiến số tiền 63 tỷ đồng.

Dự án đầu tư khách sạn trung tâm Côn Sơn tại huyện Côn Đảo HH2.3 có diện tích 1,35ha.

Mục tiêu và quy mô dự án: Dự án Khách sạn du lịch. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý. Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất thương mại - dịch vụ.

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; QĐ 1010/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh QH 1/2000 khu TT Côn Sơn; QĐ giao đất số 2888/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh; Dự kiến số tiền: 271,3 tỷ đồng.

Khu đất HH Côn Sơn có diện tích 1,21ha tại TT Côn Sơn, huyện Côn Đảo.

Mục tiêu và quy mô dự án: Dự án Tổ hợp Khách sạn du lịch, thương mại. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý. Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất thương mại dịch vụ.

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; QĐ 1010/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh QH 1/2000 khu TT Côn Sơn; QĐ giao đất số 3109/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh.

Khu đất khách sạn 2.6 Côn Sơn có diện tích 0,9ha tại TT Côn Sơn, huyện Côn Đảo.

Mục tiêu và quy mô dự án: Dự án khách sạn du lịch. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý. Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất thương mại dịch vụ.

Về quy hoạch xây dựng: QH sử dụng đất: TMDV; QĐ 1010/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh QH 1/2000 khu TT Côn Sơn; QĐ số 3483/QĐ-UBND ngày 6/12/2018 của UBND tỉnh.

Khu đất ks 2.1 Côn Sơn có diện tích 0,77ha tại TT Côn Sơn, huyện Côn Đảo.

Mục tiêu và quy mô dự án: Dự án Khách sạn du lịch. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý. Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất thương mại dịch vụ.

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3757/QĐ-UBND ngày 31/12/2019

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; QĐ 1010/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh QH 1/2000 khu TT Côn Sơn; Quyết định giao đất số: 3435/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh.

Khu đất KS 2.7 Côn Sơn có diện tích 0,63ha tại TT Côn Sơn, huyện Côn Đảo.

Mục tiêu và quy mô dự án: Dự án Khách sạn du lịch. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý. Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất thương mại dịch vụ.

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; QĐ 1010/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh QH 1/2000 khu TT Côn Sơn; Văn bản số 11245/UBND- VP ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh.

Khu HH1.3 Võ Thị Sáu, Trần Phú có diện tích 806,3m2 tại TT Côn Sơn, huyện Côn Đảo.

Mục tiêu và quy mô dự án: Khu Thương mại dịch vụ. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nuớc quản lý. Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất thương mại dịch vụ.

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3757/QĐ-UBND ngày 31/12/2019.

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; QĐ I010/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh QH 1/2000 khu TT Côn Sơn; QĐ giao đất số 1906/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh.

Khu KS 2.4 tại trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo có diện tích 1,39ha tại TT Côn Sơn, huyện Côn Đảo.

Mục tiêu và quy mô dự án: Khu Thương mại dịch vụ. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý. Chức năng, mục đích sử dụng đất: thương mại dịch vụ

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; QĐ 1010/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh QH 1/2000 khu TT Côn Sơn; Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh.

Khu đất đấu giá Nhà hàng Ẩm thực có diện tích 615,7m2 tại TT Long Hải, huyện Long Điền.

Mục tiêu và quy mô dự án: Khu Thương mại dịch vụ. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất nhà nước quản lý. Hiện trạng: có xây dụng công trình. Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất thương mại dịch vụ.

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 31/12/2019.

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 của UBND tỉnh.

Khu đất 30ha tại khu phố Hải Hà, thị trấn Long Hải có diện tích 30ha tại TT Long Hải, huyện Long Điền.

Mục tiêu và quy mô dự án: Khu Thương mại dịch vụ. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất nhà nước quản lý. Hiện trạng: Đất trống. Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất thương mại dịch vụ.

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 31/12/2019.

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh.

Lô đất kho hải sản Long Hải cũ có diện tích 0,44ha tại TT Long Hải, huyện Long Điền.

Mục tiêu và quy mô dự án: Khu Thương mại dịch vụ. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý. Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất thương mại dịch vụ.

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 31/12/2019.

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh.

Khu đất thu hồi của Công Ty Cổ Phần Thành Chí tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền có diện tích 0,67ha.

Mục tiêu và quy mô dự án đầu tư khu du lịch, nghỉ dưỡng. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý. Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất thương mại dịch vụ.

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 31/12/2019.

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh.

Khu đất thu hồi của Tổng Công Ty Mía Đường tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền có diện tích 0,76ha.

Mục tiêu và quy mô dự án đầu tư dịch vụ đô thị. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất nhà nước quản lý. Chức năng, mục đích sử dụng đất: đất thương mại dịch vụ.

Về đất đai: Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 31/12/2019.

Về quy hoạch xây dựng: QH Sử dụng đất: TMDV; Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh; Dự kiến số tiền 38 tỷ đồng

Post a Comment

Previous Post Next Post