.

Mục sở thị những con diều khổng lồ bay trên bầu trời biển Hà Tiên

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày mất bà Mạc Mi Cô là một trong những lễ hội lớn của Hà Tiên và được tổ chức hàng năm vào ngày 27, 28 và 29 tháng 9 (Âm lịch).

Những ngày này nhân dân ở khắp nơi trong và ngoài tỉnh cùng nhau về Hà Tiên nơi có đền thờ Bà Mạc Mi Cô để chiêm bái, coi đây vừa là dịp du lịch tham quan cảnh sắc thiên nhiên vừa là dịp để mọi người thành tâm khấn nguyện những điều may mắn, tốt đẹp cho gia đình, người thân, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân. Qua đó, tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc ta, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Nguồn: dantri.com.vn

Post a Comment

Previous Post Next Post